Kabelių parinkimas ir leistinosios srovės apskaičiavimas

Kabelio parinkimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių užduočių. Parenkant kabelį rekomenduojama įvertinti:

  • kabelio leistinoji srovė turi būti didesnė už apkrovos srovę, didžiausių apkrovų metu,
  • įtampos kritimas kabelyje neturi viršyti leistinų ribų,
  • kabelis turi atlaikyti trumpojo jungimo srovę iki atsijungs apsaugos įrenginiai,
  • kabelio parinkimas turi būti pagrįstas ekonominiais skaičiavimais.

EA-PSM leidžia vartotojui aprašyti kabelio paklojimo būdą ir pagal IEC 60364 standarto reikalavimus apskaičiuoja leistinąją kabelio srovę (priklausomai nuo paklojimo būdo ir eksploatacinių sąlygų, leistinoji srovė gali ženkliai skirtis nuo vardinės). Atlikus galių srautų skaičiavimus randamas įtampos kritimas kabelyje, nustatomi aktyviosios ir reaktyviosios galios nuostoliai. Programoje relinės apsaugos įrenginių nuostatai parenkami atsižvelgiant į kabelio trumpojo jungimo gebą, taip užtikrinama, jog trumpojo jungimo metu kabelis nesudegs. Taip pat vartotojui pateikiama informacija, jeigu dėl didelių aktyviosios galios nuostolių verta įrengti didesnio skerspjūvio kabelį.

Funkcijos praktinis pritaikomums:

  • Elektros tinklų projektavimui.
  • Skaičiavimai naujų apkrovų prijungimui.
  • Tinklo rekonstrukcijos darbai.
  • Sudegusio kabelio keitimas.