Apsaugos apsaugos įrenginių selektyvumo tikrinimas

Ši funkcija leidžia įvertinti apsaugos įrenginių veikimą įvykus trumpiesiems jungimams tinkle, o taip pat esant normaliems režimams bei variklių paleidimo metu. Programa automatiškai atlieka reikiamus skaičiavimus pasirinktoje tinklo vietoje ir patogioje formoje pateikia atsijungusių jungtuvų bei suveikusių relių sąrašą. Automatiškai galima patikrinti viso tinklo relinės apsaugos įrenginių veikimą įvertinant, kaip atsijunginės jungtuvai įvykus trumpiesiems jungimams atskirai kiekvienoje šynoje. Rezultatai gali būti perkeliami į Excel lentelę ir pridedami prie projekto ataskaitos.

Modulio pritaikymo sritys:

  • Relinės apsaugos koordinavimas, analizė ir tinklo patikimumo auditas
  • Variklio paleidimo srovių įtaka relinei apsaugai
  • Relinės apsaugos selektyvumo ir jautrumo patikrinimas pasikeitus tinklo struktūrai ir trumpojo jungimo srovėms įvaduose
  • Greitas nepageidautinų atsijungimų problemos išsprendimas