EA-PSM Akademijos mokymai Vilniaus Gedimino technikos universitete

2016 m. rugsėjo mėn. 28 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto Automatikos katedros mechatronikos laboratorijoje UAB „Energy Advice“, teikianti konsultacijas dėl efektyvaus energijos vartojimo pramonės įmonėse bei kurianti specializuotą programinę įrangą EA-PSM, organizavo praktinius mokymus VGTU Elektronikos fakulteto bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto studentams. Praktinius mokymus vedė dr. Milvydas Šiožinys ir Mantas Kaminickas.vgtu-1

Mokymais susidomėjo VGTUElektronikos fakulteto Automatikos katedros vedėja doc. dr. Zita Savickienė ir Elektrotechnikos katedros vedėja doc. dr. Sonata Tolvaišienė, studijų modulius ,,Elektros energetika“ ir „Žmonių sauga“ pasirinkę studentai, jų lektoriai Dalia Lukošienė ir dr. Žydrūnas Čeponis, Automatikos katedros absolventas magistras Justinas Časas. Taip pat svečiavosi VTDKO Technikos fakulteto Elektros inžinerijos katedros studijų programų ,,Atsinaujinanti energetika“, ,,Elektros energetika“, ,,Elektra ir automatika“ studentai bei jų dėstytojai Alvydas Mikelionis, dr. Kęstutis Jasiūnas, dr. Žydrūnas Čeponis ir kt.

Mokymų metu parodyta, kaip atlikti pramonės įmonių tipinio elektros tinklo režimų analizę naudojantis programine įranga EA-PSM, atliktos modeliavimo ir skaičiavimo užduotys.

Jau 2015 m. gegužės mėn. 7 d. tarp VGTU ir UAB „Energy Advice“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir mokymų tikslais universitetui padovanoti programinės įrangos EA-PSM modeliavimo paketai.

Studentai – būsimi inžinieriai, kaupiantys teorines ir praktines žinias, per praktinius užsiėmimus skaičiavimus atlieka programine įranga EA-PSM, todėl turi galimybę greitai išspręsti inžinerines užduotis, lavinti inžinerinį mąstymą ir padidinti savo darbo efektyvumą.

Šiuolaikinės pramonės įmonės ieško būdų, kaip optimizuoti gamyboje naudojamus energijos, žinoma, ir elektros, kaštus. Studentams ypač svarbu ruoštis, kad vėliau jie galėtų įgyvendinti šiuos reikalavimus.

Programa EA-PSM skirta elektros tinklų projektuotojams ir pramonės įmonių inžinieriams. Projektuotojai turi galimybę atlikti atsinaujinančių išteklių elektrinių, generatorių, variklių, transformatorių, kabelių, oro linijų ir kitų tinklo elementų režimų skaičiavimus. Pramonės įmonių inžinieriai gali atlikti elektros ūkio patikimumo, elektros energijos kokybės skaičiavimus. Naudodamiesi programa, inžinieriai gali operatyviai atsakyti, kiek konkrečios įmonės elektros tinkle yra nuostolių ir kokių priemonių reikia imtis siekiant juos sumažinti.