Informacinis pranešimas:
2014.09.08

UAB Energy Advice įgyvendina projektą “Bekontakčio plačiajuosčio srovės matavimo jutiklio tyrimas”. Šiam projektui suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2014 rugsėjo 8 d. pabaiga – 2015 kovo 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas: Sukurti ir ištirti srovės matavimo jutiklius, kurie būtų naudojami jutiklį uždedant/nuimant nuo matuojamojo objekto be objekto darbo režimo sutrikdymo.

Tiriamas objektas – žemos įtampos laidas arba kabelis. Šiuo metu aukšto dažnio ir didelių srovių matavimui elektros energetikoje naudojami srovės transformatoriai su feromagnetinėmis šerdimis. Tokių transformatorių dažninė charakteristika nėra ideali, dėl parazitinių talpinių ryšių tarp vijų. Be to, tokių transformatorių gamyba technologiškai sudėtinga, ypač, jei siekiama transformatorių pagaminti su skeltu magnetolaidžiu. Gamyboje susiduriama su paviršių apdirbimo klausimais, kuomet netolygumai turi siekti <0,1mm, o pagamintas produktas – masinio ir dažno naudojimo.Projektu siekiama ištirti galimybę panaudoti aukšto dažnio magnetinio laukų matavimui specializuotus jutiklius. Tyrimu siekiama parodyti, kad specializuoti jutikliai tinkami naudoti magnetinio lauko matavimui ne tik žemų dažnių srityje, bet ir iki 1MHz.

ES_zenklas  LOGO_Energy_Advice_04.07